Ekeby Sparbank arbetar fortlöpande med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i detta arbete är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar.
Därför har vi av styrelsen fastställda riktlinjer och rutiner som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av ett professionellt bemötande, en snabb och saklig utredning och en noggrann uppföljning. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå en kunds klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med motivering.
Om du anser att ett fel har blivit begånget vänder du dig i första hand till den handläggare som du anser har begått felet. Där finns de noteringar och handlingar som behövs för en eventuell utredning och ett snabbt svar. Om du inte är nöjd med det svaret, kan ärendet omprövas.
Du ska då kontakta bankens klagomålsansvarig:

Ekeby Sparbank
Marianne Thörning
Box 6
267 03 Ekeby

E-post:
Telefon: 042-25 04 10

Missnöjd med bankens beslut?

Om du efter överprövningen fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Hemsida: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.