Skip to content

Småföretagsbarometern

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta (1985) och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.

Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund en gång om året.

Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.

*Småföretagsbarometerns konjunkturindikator baseras på nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Ett värde mindre än noll betyder kontraktion, medan ett värde över noll betyder expansion. Nettotalet visar alltså hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. När nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning adderas bildar summan småföretagens konjunkturindikator.

Tidigare års rapporter

Småföretagsbarometern 2022

Huvudrapport 

Småföretagsbarometern 2022 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

 

Länsrapporter 

Läs hur småföretagskonjunkturen går i varje län.

Länsrapporter 

 

Delrapport

Kostnadsrapport 2022 (pdf)

Pressmeddelandet (pdf)

Småföretagsbarometern 2020