Ordförande sedan 2016
Styrelseledamot sedan 2016
Styrelsesuppleant sedan 2014

Födelseår

1969

Yrke
VD/delägare Rostfria Svetsmontage AB

Utbildning/erfarenheter
3-årig samhällsvetenskaplig linje
Grundskollärarlinjen, Växjö Universitet
Lärare 7 år
Sparbankernas Riksförbunds Grundläggande styrelseutbildning
Sparbankernas Riksförbunds Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete
Sparbankernas Riksförbunds Grundläggande- och fördjupningsutbildning kring riskhantering
Sparbankernas Riksförbunds AML-utbildning för bankstyrelser
Styrelseutbildning IT och Informationssäkerhet
Styrelseakademins Kvalificerade Ordförandeutbildning
Kreditutbildning Företag
Sparbankernas Försäkringsutbildning för styrelseledamöter
Försäkringsförmedling i Sparbank, Handelshögskolan i Göteborg 2020

Övriga uppdrag
Delägare i Lapeca Trav HB
Kassör i ideell förening

Närvaro på möten (2022)
Styrelsemöten: 10 av 11