Styrelseledamot sedan 2019

Födelseår
1973

Yrke
Civilekonom / VD

Utbildning/erfarenheter
3-årig ekonomisk linje
Fil kand - Lunds universitet
Projektledare 10 år
CFO 4 år
Ekonomikonsult 8 år

Övriga uppdrag
Politiska uppdrag i fullmäktige, nämnd samt styrelse i kommun samt region Skåne.

Närvaro möten (2022)
Styrelsemöten: 10 av 11