Styrelseledamot sedan 2018

Födelseår
1967

Yrke
Affärsområdeschef Södra Hallands Kraft ek för.

Utbildning/erfarenheter
Elektroingenjör, Tycho Brahe
Master of Business Administration (Probana Business School of Copenhagen)
Arbetspsykologi (Mittuniversitetet)
Företagsekonomi (Lunds Universitet)
Affärs- och Marknadsjuridik (Malmö Högskola)
Kommunikation och Ledarskap (Carnegie)
Kreditutbildning Företag
Sparbankernas Försäkringsutbildning för styrelseledamöter

Närvaro möten (2019)
Styrelsemöten: 9 av 11
Konferens: 1