Styrelseledamot sedan 2009
VD Ekeby Sparbank sedan 2009


Födelseår
1966

Yrke
VD Ekeby Sparbank sedan 2009

Utbildning/erfarenheter
33 års bred bankerfarenhet, främst inom Swedbank, varav 18 år på ledande befattningar
Utbildad företagsrådgivare Swedbank
Ledarutvecklingsprogram för kvinnor Swedbank
Sparbankernas Riksförbunds Grundläggande Styrelseutbildning
Styrelseutbildning IT och Informationssäkerhet
Kontinuerligt KPMG:s utbildningsdagar de senaste åren ca 3 dagar/år
Styrelseutbildning, fördjupad riskhantering
Genomgått Swedsecs licensiering för bolån
Genomgått Swedsecs licensiering för ledning och kontroll
Kreditutbildning Företag
Sparbankernas Försäkringsutbildning för styrelseledamöter
Försäkringsförmedling i Sparbank, Handelshögskolan i Göteborg 2020

Övriga uppdrag
Ledamot i valberedningen Företagarna i Bjuv
Styrelseledamot i Finanssupport i Sydsverige AB
Styrelseledamot i Sparbankernas Kort AB

Närvaro på möten (2019)
Styrelsemöten: 11 av 11
Konferens: 1