Ekeby Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd

Dataskyddsombudet nås via post: Ekeby Sparbank, Att: Dataskyddsombud, Box 6, 267 03 Ekeby