Ekeby Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.
Har ni frågor gällande behandling av personuppgifter eller frågor som rör området når vi vårt Dataskyddsombud på följande sätt:

Ekeby Sparbank
Att: Dataskyddsombud, Box 6, 267 03 Ekeby

eller via