Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Stiftelser – hjälp med er stiftelse

Stöd att starta, förvalta och förändra stiftelse

 • Administration och utveckling av stiftelsen
 • Hjälp med kapitalförvaltning
 • Expertis inom flera olika stiftelsetyper
Äldre man och två barn på en stege plockar äpplen

Många företag, organisationer, samfund, föreningar och privatpersoner arbetar för att göra världen bättre. Det kan till exempel vara långsiktig finansiering av forskning, utbildning, bättre miljö och levnadsvillkor. Vill ni också förändra samhället kan en stiftelse vara ett verktyg. Som stiftelsekund hos oss får ni hjälp av våra rådgivare och specialister, i stiftelsens alla faser.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Starta
 • En stiftelse startas när egendom avsätts för ett specifikt ändamål
 • Vi hjälper till att upprätta ett stiftelseförordnande eller testamente, samt stadgar och att välja lämplig förvaltningsform
 • Tillsammans tar vi fram en strategi så att stiftelsen fungerar enligt önskat mål och syfte
Förvalta
 • Tillgång till ledande och hållbara kapitalförvaltningstjänster 
 • Finansiell rapportering, ansökningssystem, styrelseservice, styrelseportal, säkra utbetalningar och övrig administration
 • Rådgivare och stiftelsespecialister med ett nätverk av specialister, jurister och skatteexperter
Förändra
 • Placeringsriktlinjer - vi anpassar kapitalförvaltningen efter behov
 • Förändring av föreskrifter, till exempel ändamålet eller placeringsriktlinjer kräver tillstånd från Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen
 • Vi stöttar genom hela processen om stiftelsen ska upphöra eller behöver avvecklas

Produkter som stiftelser kan behöva

 • Kapitalförvaltning - Att förvalta stiftelsens kapital är ett av styrelsens viktigaste uppdrag. Vi hjälper dig se till att stiftelsens kapital förvaltas på ett hållbart, etiskt och effektivt sätt och anpassar förvaltningen efter stiftelsens behov och önskemål.
  Kapitalförvaltning
 • Konton - En stiftelse behöver konton för att hantera daglig förvaltning. Vi erbjuder diverse olika företagskonton liksom konton för sparande.
  Företagskonton
  Konton för sparande och placeringar
 • Betaltjänster - En SUS-anslutning för säker hantering av utbetalning till destinatärer är väldigt användbart. Vi kan också erbjuda Bankgiro, Autogiro, Swish och internationella betalningar.
  Betala och ta betalt
 • Stiftelsetjänster – Är det vi som sköter kapitalförvaltningen i er stiftelse kan vi även erbjuda tjänster där vi hanterar bokföring och administration för stiftelsens räkning. Exempel är anknuten förvaltning,  årsredovisningar och deklarationer, lönehantering, bokföring och rapportering. 
Kan du få stöd?

Sök bidrag och stipendier

Du som privatperson kan söka bidrag och stipendier från stiftelser som vi förvaltar.

Vårt arbete med hållbarhet

Som en stor aktör på finansmarknaden påverkar vi samhällen, människor och miljö.

Samhällsengagemang

Genom egna initiativ och samarbeten utbildar vi unga i privatekonomi och bidrar till att minska digitalt utanförskap.

Analys och omvärldsbevakning

Ta del av konjunkturrapporter, vår investeringsstrategi och kommentarer om aktuella marknadshändelser.