Kortköp som görs i utländsk valuta räknas om till svenska kronor med Mastercards växlingskurser samt med tillägg av ett valutaväxlingspåslag som vi tar ut. Växlingskursen sätts kl 16.00 svensk tid, vilket gör att du kan få olika kurser på köp du gjort samma dag. Om du gjort ett köp innan kl 16.00 används valutaväxlingskursen från dagen innan.

Du kan se vilken kurs som gällde vid bokföringen hos Mastercard. Ange belopp och valutaväxlingspåslag för att få reda på växlingskursen. Du kan också jämföra vår avgift för valutaväxling mot Europeiska Centralbankens växelkurs när du växlar mellan EES-valuta och svenska kronor i ett EES-land: Valutaväxling vid kortköp inom EES.